Lektury klasa II gimnazjum
Adam Mickiewicz-Pan Tadeusz
Adam Mickewicz-Dziady
Antonie Saint-Exupery-Maly Ksiaze
Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy
Juliusz Slowacki-Balladyna
William Szekspir - Otello